Lexiq

Woke

Az angol woke (kiejtve: vók) szó szerinti magyar jelentése felébredt, ami átvitt értelemben arra utal, hogy valaki jól tájékozott, naprakész a világ történéseiről.

Marcia Fudge amerikai politikus egy szavazási részvételre buzdító pólóval a kezében2017 óta egy újabb jelentéssel is használják, mely szerint aki woke, az érzékeny az olyan társadalmi kérdésekre, mint például a rasszizmus vagy a szabadságjogok korlátozása. A woke kultúra vagy woke ideológia tehát egy figyelemfelhívás a társadalmi igazságtalanságra, elsősorban a faji megkülönböztetésre. A kifejezést gyakran pejoratív értelemben használják a mozgalom támogatóinak kigúnyolására azok, akik ellenzik az egyenlőség eszméjét vagy eltúlzottnak érzik az ilyen irányú törekvéseket.

A szó az angol stay woke (= maradj ébren) kifejezésből ered, utalva arra, hogy ébren lenni annyi, mint tudatában lenni annak, milyen megalapozatlan és jogtalan hátrányok érintik a társadalom kisebbségben lévő rétegeit.

Publikálva: 2021. március 27.