Lexiq

Viszonyszó

A viszonyszók olyan kifejezések, amelyek egy mondatban más szavakhoz kapcsolódva, nyelvi vagy logikai viszonyokat kifejezve segítenek valami bonyolultabban megfogalmazhatót kifejezni.

A viszonyszók szófaji csoportja:

  1. segédigék (pl. nem fog havazni, szólhatott volna)
  2. igekötők (pl. be, meg)
  3. névutók (pl. mögött, óta, helyett)
  4. névelők (pl. a méhek, egy szarvas)
  5. kötőszók (pl. és, mert, vagyis)
  6. módosítószók (pl. bizony, csak, nem tudom)

Publikálva: 2020. november 12.