Lexiq

Vezető állású munkavállaló

A törvény szerint vezető állású munkavállaló

  1. minden munkáltató cég vezetője (pl. ügyvezető igazgató) és az ő helyettesítésére feljogosított személy(ek)
  2. a munkáltató cég működése szempontjából kiemelt fontosságú vagy fokozottan bizalmi jellegű munkakört betöltő személy, akinek alapbére legalább a minimálbér hétszerese

Az ilyen munkavállalókra kivételes szerepük folytán a szokásostól eltérő szabályok vonatkoznak, például kötetlen munkaidőben dolgoznak, gondatlan károkozás esetén a teljes kárért felelnek, felmondás esetén a munkáltatónak nincs indoklási kötelezettsége stb.

Bővebben: Munka Törvénykönyve (Jogtár) - XV. fejezet, 208-211. §

Publikálva: 2020. április 28.