Lexiq

Versláb

A versláb az időmértékes verselésben egy 2‑3, esetleg 4 szótagból álló, ritmus szempontjából összetartozó alapegység.

A különböző versláb fajtáknak saját neve van, attól függően, hogy hogyan követik bennük egymást a rövid szótagok és a hosszú szótagok.

Például a két hosszú szótagból álló versláb (pl. "élmény") neve spondeus, az egy hosszú, és két rövid szótagból álló versláb (pl. "szatyraim") pedig daktilus. A spondeusokból és daktilusokból felépíthető például egy hexameter, ami meghatározott verslábak sorozatából álló sor.

Egy verssor elemzésekor a különböző verslábak sorra követik egymást, és az egymás után következő rövid és hosszú szótagok jelölése alapján felírható, hogy milyen fajtájú verslábból áll az adott sor.

A szakirodalom nagyságrendileg 40 különböző verslábat tart számon, de az iskolai tanulmányokban és a hétköznapok során általában csak néhány ismertebbel találkozunk.

Publikálva: 2021. november 21.