Lexiq

Verbum

A nyelvtani értelemben vett ige latin neve.

Az ige a cselekvést, történést, létezést vagy állapotváltozást kifejező szavakat jelenti (pl. fut, meglepődik, él, csöpög). Legtöbbször ez fejezi ki egy mondat lényegi mondanivalóját, azaz általában ez a mondat állítmánya (pl. Kinga tortát süt barátnője születésnapjára.).

Kapcsolódó szó: verbális

Publikálva: 2020. május 10.