Lexiq

Verbális

Szóbeli, nyelvi jelekkel történő közlési mód, amikor valaki a beszéd elemeivel, szavakkal közöl valamit. A verbális kommunikáció lehet élő beszéd vagy írásbeli közlés is.

A verbális készségek kizárólag az emberre jellemzőek. Az állati kommunikáció egyik formája sem olyan összetett és sokrétű, mint a mi nyelvünk (ellentétben a nem beszéden alapuló, azaz a nonverbális kommunikációval).

A verbális képességek közé tartozik például a szókincs (azaz a szavak jelentésének megértése és megfelelő használata), a nyelvi megértés (például egy mondat értelmének felfogása), a nyelvi kifejezőkészség (azaz a beszéd eszközeinek hatékony és stílusos használata). Ezeknek a képességeknek a magas szintje szükséges olyan bonyolultabb szövegek megértésében, mint egy politikai beszélgetés vagy egy műszaki leírás.

A szót leginkább akkor használják, amikor valaki egy esemény beszéden alapuló voltát akarja kihangsúlyozni. Például a verbális agresszió azt jelenti, hogy a bántalmazás szóban történik, és nem tettekben, azaz ahelyett, hogy az apuka pofon vágja a kisfiát, inkább sértegeti, hibáztatja és megszégyeníti őt, netán fenyegetőzik és káromkodik is, azaz szóbeli erőszakot alkalmaz a fizikai ereje helyett.

A verbális kifejezés a latin verbum szóból ered, aminek jelentése szó, beszéd, ige.

Publikálva: 2020. május 10.