Lexiq

Venn-diagram

A Venn-diagram (vagy halmazábra) a halmazok viszonyait, illetve a velük való műveleteket szemléletesen ábrázoló ábra.

a görög, a latin és az orosz ábécé betűinek Venn-diagramjaAz alaphalmazt gyakran téglalappal, a részhalmazokat általában körökkel vagy ellipszisekkel jelöljük, a halmaz elemeit pedig ezen síkidomokban helyezzük el.

A diszjunkt halmazokat például különálló körökkel lehet jelölni, egy részhalmazt pedig egy körben elhelyezett másik körrel.

A halmazokkal végzett műveleteket az egyes területek beszínezésével lehet jelölni. Unió esetén például két halmaz területét kell beszínezni, míg metszet esetén a két halmaz közös területét.

A Venn-diagram csak kevés számú halmaz szemléltetésére használható, mivel sok egymást kölcsönösen metsző halmaz esetén az ábra hamar átláthatatlanná (vagy akár megrajzolhatatlanná) válik.

A Venn-diagramokat Leonhard Euler svájci matematikus használta először, nevét azonban a diagramokat népszerűsítő John Venn brit matematikusról kapta, mert használatuk az általa írt Symbolic Logic című mű után vált általánossá.

Publikálva: 2020. szeptember 21.