Lexiq

Utolsó vacsora

Az utolsó vacsora a keresztény vallás tanítása szerint Jézus és tizenkét tanítványának utolsó közös vacsorája Jeruzsálemben, mielőtt Jézust másnap elárulták, elfogták és keresztre feszítették i. sz. 33‑ban.

A vacsora legjelentősebb eseménye, hogy a Biblia szerint Jézus ekkor jelentette be, hogy feláldozza életét az emberek megváltásáért, és ekkor mondta a kenyérre és borra, hogy az az ő teste és vére:

Leonardo da Vinci olasz festő Az utolsó vacsora című képe 1498-bólAmint elérkezett az óra, asztalhoz telepedett a tizenkét apostollal együtt. Így szólt hozzájuk: "Vágyva vágytam rá, hogy ezt a húsvéti vacsorát elköltsem veletek, mielőtt szenvedek. Mondom nektek, többé nem eszem ezt, míg be nem teljesedik az Isten országában." Aztán fogta a kelyhet, hálát adott és így szólt: "Vegyétek, osszátok el magatok között. Mondom nektek: nem iszom a szőlő terméséből addig, amíg el nem jön az Isten országa." Most a kenyeret vette kezébe, hálát adott, megtörte és odanyújtotta nekik ezekkel a szavakkal: "Ez az én testem, amelyet értetek adok. Ezt tegyétek az én emlékezetemre." Ugyanígy a vacsora végén fogta a kelyhet is, és azt mondta: "Ez a kehely az új szövetség az én véremben, amelyet értetek kiontanak.
(Lukács evangéliuma, 22, 14‑20, Szent István Társulat fordítása)

Bővebben:

Kapcsolódó szó: nagycsütörtök

Publikálva: 2021. április 3.