Lexiq

Üres halmaz

A matematikában az üres halmaz olyan halmaz, aminek egyetlen eleme sincs.

Egy halmaz elemszámát úgy jelöljük, hogy a halmaz nevét | jelek közé írjuk. Az üres halmaz elemszáma 0, azaz |A| = 0.

Üres halmaz egyetlen egy létezik. Az üres halmaz véges halmaz, és minden halmaznak részhalmaza.

Az üres halmaz jele ∅, de {} jelekkel is jelölhetjük.

Publikálva: 2020. szeptember 21.