Lexiq

Ultima ratio

A latin ultima ratio magyarul szó szerint végső érv vagy utolsó eszköz, aminek tágabb jelentése az utolsó megoldási kísérlet egy szorult helyzetben vagy a végső, döntő érv egy vita során.

Például egy kiskutya nevelése során a jutalmazás, a pozitív megerősítés egy hatékony módszer, és büntetésre csak ultima ratio jelleggel, azaz végső megoldásként lehet szükség, amikor minden más kísérlet csődöt mond. A politikában ultima ratio a terrorizmus elleni harcra hivatkozni az állampolgárok szabadságjogainak korlátozásakor, hiszen ez egy olyan erős ütőkártya, amivel szemben nehéz ellenérveket megfogalmazni.

egy francia "ultima ration regum" feliratú ágyú a bécsi Hadtörténeti MúzeumbanA kifejezés az ultima ratio regum feliratból ered, aminek jelentése a királyok utolsó érve, és a fegyverek erejét értik alatta. Ezt Richelieu francia bíboros vésette az ágyúk csövére a 17. század első felében. Ennek mintájára száz évvel később II. Frigyes porosz király egyes számban, az ultima ratio regis (= király utolsó érve) feliratot vésette saját hadseregének ágyúira.

Az ultima ratio a jogban azt jelenti, hogy a büntetőjog csak végső eszközként vethető be, ha arra feltétlenül szükség van, mert minden más eszköz alkalmatlan a helyzet tisztázására.

Publikálva: 2020. december 14.