Lexiq

Ubuntu

Az ubuntu egy bantu eredetű szó, aminek jelentése körülbelül a mi emberség vagy testvériség fogalmunkkal azonos. A dél‑afrikai kultúrákban ez egy életfilozófia arról, hogyan kellene az embereknek egymással békében élniük és nyitottnak maradniuk a többi ember felé, legyenek azok rokonok, barátok vagy idegenek.

A kifejezést a Nobel‑békedíjas Nelson Mandela és Desmond Tutu ismertette meg a világgal az apartheid idején a faji megkülönböztetéssel szembeállítva. Szerintük az ubuntu lényege, hogy minden ember elválaszthatatlanul összefonódik a többi emberrel, a bőrszínétől és a vallásától függetlenül. Ez azt is jelenti, hogy az egyén semmit sem ér a többiek nélkül, mindannyian kölcsönösen függünk egymástól, és ezért egyetemes felelősséggel tartozunk egymás iránt. Ennek alapja a mások felé mutatott tisztelet, aminek talaján az emberek sosem tekintenek alacsonyabb rendűként vagy kihasználható eszközként a másikra. Az ubuntu nem csak hogy tiszteletben tartja, hanem ajándékként becsüli az emberek közötti különbségeket.

Lényegében tehát az ubuntu tanítása megegyezik azzal a legtöbb vallásban fellelhető irányelvvel, miszerint "amint szeretnétek, hogy az emberek veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok velük". Az ubuntu azonban egy lépéssel tovább megy, hiszen nem csupán a cselekedetekre ügyel, hanem arra is, ahogyan a világban élünk és beszélünk.

Ezt az eszmét egy közismert afrikai szólás foglalja össze a legjobban: "umuntu, ngumuntu, ngabantu", vagyis szó szerint "az vagyok, aki vagyok, mert te az vagy, aki vagy". Ez azt jelenti, hogy "az ember csak mások által válik emberré", azaz a világot a más emberekhez fűződő viszonyainkon keresztül ismerjük meg.

Ha Dél-Afrikában valakit meg akarnak dicsérni, azt mondják rá, hogy "Yhu, u nobuntu", azaz "megvan benne az ubuntu". Ez azt jelenti, hogy az illető barátságos, nagylelkű és együttérző.

Az ubuntu kifejezés magából a bantu (=emberek) szóból ered, és a legtöbb afrikai nyelvben az emberi kapcsolatok és a közösség fontosságát hangsúlyozza. Ebben a szellemiségben alakult az a programozó közösség is, akik az ingyenes, nyílt forráskódú Ubuntu Linuxot készítették.

Publikálva: 2021. december 10.