Lexiq

Trocheus

Az időmértékes verselésben a trocheus egy hosszú szótagból és egy rövid szótagból álló versláb.

A trocheus jele: - U

Értéke 3 mora.

Trocheus szavak például: álom, zebra, vastag, fürge, dúdol, viszket, negyven, aznap stb.

A trocheus jelentése könnyen megjegyezhető a hasonló hangzású trópus szóról, ami egy hosszú és egy rövid szótagból áll, vagy akár arról, hogy a szó elején lévő troche- részt magát is egy hosszú és egy rövid szótag alkotja.

A kifejezés a görög trokhaiosz szóból ered, aminek jelentése futó.

Publikálva: 2021. november 21.