Lexiq

Tikmony

A tikmony (vagy tyúkmony) régies tájszó, aminek a jelentése tyúktojás.

Példa a használatára Csokonai Vitéz Mihály Krisztina napra című verséből:

Mikor egyebet nem tudok rágni a híg tikmonynál,
Csudálkozzam, hogy én vénebb vagyok már az asszonynál.

A kifejezés a házityúk régies, népies elnevezéséből (tik), illetve az uráli eredetű, tojás jelentésű mony szóból épül fel.

Publikálva: 2021. március 24.