Lexiq

Szubszidiaritás

A szubszidiaritás elve szerint a problémákat mindig a lehető legalacsonyabb szinten kell megoldani, a lehető legközelebb az érintettekhez, ahol a döntéshozók legjobban rálátnak a problémára és az új intézkedés következményeire. Ha tehát egy kérdést alacsonyabb szinten meg lehet oldani, akkor arról nem szabad magasabb szinten dönteni, főleg nem az érintettek kihagyásával.

Az Európai Unió működésének is ez az egyik alapelve, hiszen ez választja el a központi döntéshozást a tagállamok hatáskörétől. E szerint csak akkor lehet uniós szinten dönteni valamiről, ha az hatékonyabb a polgárokhoz legközelebbi, helyi, regionális vagy nemzeti szintű döntéshozatalnál.

A szubszidiaritás eredetileg abból a katolikus valláselvből származik, ami szerint a társadalomnak nem szabad beavatkozni a családok életébe olyan kérdésekben, amelyekben azok saját maguk is dönthetnek.

A kifejezés a latin subsidium (= segítség, támogatás) szóból ered, ezért magyarul néha a kisegítés elveként is szoktak rá hivatkozni.

Bővebben: A szubszidiaritás elve (Civilek)

Kapcsolódó szó: szubszidiárius

Publikálva: 2020. július 19.