Lexiq

Szófaj

A szófaj olyan nyelvtani kategória, amibe a szavak a jelentésük, a nyelvtani tulajdonságaik és a felhasználásuk alapján sorolhatóak be.

A szófajok megalkotásának és a szavak szófajokba sorolásának nincs egyetlen helyes útja, így többféle szófaji csoportosítási rendszer létezik. A szófajok tanítása jelenleg a Bokor József nyelvész által 2007‑ben leírt rendszer alapján történik:

a szófajok rendszereI. Alapszófajok:

 1. főnév (pl. virág, Lajos)
 2. melléknév (pl. sötét, vicces)
 3. számnév (pl. három, kevés)
 4. névmás (pl. én, ilyen)
 5. határozószó (pl. most, sehol)
 6. ige (pl. tanul, folyik)
 7. igenevek:
 8. főnévi igenév (pl. írni, esni)
 9. melléknévi igenév (pl. kiabáló, elvégzendő, átruházott) és igei igenév (pl. anyám sütötte kalács, Ady írta vers)
 10. határozói igenév (pl. izzadva, töprengvén)

II. Viszonyszók:

 1. segédige (pl. nem fog havazni, szólhatott volna)
 2. igekötő (pl. be, meg)
 3. névutó (pl. mögött, óta, helyett)
 4. névelő (pl. a méhek, egy szarvas)
 5. kötőszó (pl. és, mert, vagyis)
 6. módosítószó (pl. bizony, csak, nem tudom)

III. Mondatszók:

 1. indulatszó (pl. jaj, hurrá, hé, kuss)
 2. kapcsolatteremtő mondatszók (pl. tessék?, igen, heló, kösz, nos, nesze)
 3. hangutánzó mondatszó (pl. puff, hapci, sicc)

Publikálva: 2020. november 9.