Lexiq

Szinesztézia

Szinesztéziának nevezzük, amikor egy tényleges érzékeléshez valamilyen másmilyen érzékszerv által keltett benyomás társul, például valaki akaratlanul színeket társít az egyes számokhoz vagy bizonyos hangokat kép formájában is érzékel.

Egyes ilyen élmények csak az ember képzeletében jelentkeznek (például a betűkhöz kapcsolt színeket ténylegesen nem látja valaki, de gondolatban akaratlanul is megjelennek számára), másokat valós érzékelésként él meg (például az egyes szavakat íz formájában érezheti valaki).

A szinesztézia lehet veleszületett, drog által kiváltott, vagy előfordulhat akár kora gyermekkorban tanult is. Pontos gyakorisága nem ismert, sok szinesztéziás nincs is tisztában vele, hogy ő másképp érzékeli a valóságot, mint a többi ember.

Az irodalomban az ezen a jelenségen alapuló szókapcsolatokat (például vörös ordítás) is szinesztéziának nevezik.

A kifejezés az azonos jelentésű latin synaesthesia szóból ered, ami a görög szün- (=együtt) előtagból és az aiszthanomai (=észlelés) szóból származik.

Publikálva: 2021. november 4.