Lexiq

Szeminárium

1.

A felsőoktatásban a szeminárium olyan gyakorlati óra, amin a tananyag interaktív feldolgozása történik.

egyetemi szemináriumÉpp emiatt a szemináriumok kisebb létszámúak a nagy közönségű előadásoknál, általában 15‑25 fő van jelen rajtuk. Az interaktivitás itt azt jelenti, hogy itt nem csak a tanár beszél, hanem a hallgatók is bekapcsolódnak az óra menetébe, akár kiselőadásokat tartva, akár egy közös kutatásban részt véve, akár gyakorlati feladatokat megoldva (például szituációs vagy nyelvi gyakorlatokon fejlesztve a rutint), vagy akár csak kérdéseket feltéve, az elméleti tananyagot közösen megbeszélve.

Mivel ezt a gyakorlati munkát nem lehet utólagosan pótolni (szemben az előadások tananyagával), ezért a szemináriumokon a részvétel kötelező, és a félév végén kapott minősítés is a szorgalmi időszakban dől el, az órai munkán való részvétel, az év közben beadandó kis dolgozatok értékelése vagy akár ZH dolgozatok értékelésével.

2.

Eredeti jelentése szerint a szeminárium az a katolikus papnevelő intézet, ahol a leendő papok teológiai és filozófiai oktatása, valamint lelki képzése történik.

Ahhoz, hogy valakiből gyakorló pap válhasson, legalább három évet át ilyen bentlakásos intézményben kell töltenie.

A szeminárium szó a latin semen (= mag, vetőmag) szóból származik, utalva arra, hogy a diákok úgy növekednek általa, mint veteményeskertben a virágok vagy faiskolában a csemeték.