Lexiq

Szekularizáció

A szekularizáció az a folyamat, amelynek során a természetfeletti, vallásos hit a társadalomban visszaszorul, az emberek egyre jobban elfordulnak az egyházaktól, és a világ működésére a hit helyett racionális, tudományos magyarázatokat fogadnak el. A kifejezést történelmileg az egyházi javak magán vagy állami célra való lefoglalására is használják, politikai értelemben pedig az állam és az egyház szétválasztását értik alatta.

Egy szekuláris állam például nem avatkozik bele az egyház ügyeibe, és az egyes vallásokat vagy egyházakat nem részesíti előnyben vagy hátrányban a többihez képest. Egy szekuláris társadalom tagjainak nagy többsége nem vallásos, nem követi semmilyen egyház tanait.

A kifejezés az egyházi javak világi kézbe kerülését jelentő latin saecularisatio szóból származik.

Kapcsolódó szó: ateizmus