Lexiq

Számtani sorozat

A számtani sorozat olyan, legalább három számból álló sorozat, ami egy állandó értékkel nő vagy csökken, azaz a szomszédos elemek különbsége állandó.

Számtani sorozat például a csupa azonos számjegyekből álló sorozat (pl. 3, 3, 3, 3...), mivel itt a szomszédos elemek különbsége mindig 0. Szintén számtani sorozat például az 1, 3, 5, 7... sorozat, ahol a számok mindig 2-vel nőnek.

A számtani sorozatot gyakran adják meg olyan képlettel, ami azt határozza meg, hogy az n-edik elemét hogyan kell kiszámolni. A 2n+1 képlet például a 3, 5, 7, 9... sorozatot határozza meg, mivel n helyére az 1, 2, 3... számokat helyettesítve a 2*1+1 = 3, 2*2+1 = 5 stb. számokat kapjuk.

Publikálva: 2020. szeptember 30.