Lexiq

Számtani közép

A számtani közép (vagy aritmetikai középérték) hétköznapi szóhasználattal a számok átlaga. Kiszámításához a nemnegatív számokat össze kell adni, majd el kell osztani a számok darabszámával.

Például két szám számtani közepe a két szám összegének a fele. A 4 és a 6 számtani közepe tehát (4+6)÷2 = 5.

Ha az eredményül kapott számot behelyettesítjük a fenti képletben a 4 és a 6 helyére, akkor az eredmény változatlan marad: (5+5)÷2 = 5.

Két szám számtani közepe ugyanannyival nagyobb az egyik számnál, mint amennyivel kisebb a másiknál.

Bővebben: Számtani közép (Wikipédia)

Kapcsolódó szó: mértani közép

Publikálva: 2020. augusztus 5.
Módosítva: 2022. augusztus 24.