Lexiq

Számtani közép

A számtani közép vagy aritmetikai középérték hétköznapi szóhasználattal a számok átlaga. Kiszámításához a nemnegatív számokat össze kell adni, majd el kell osztani a számok darabszámával.

A 4 és a 6 számtani közepe például (4+6)÷2 = 5. Két szám számtani közepe ugyanannyival nagyobb az egyik számnál, mint amennyivel kisebb a másiknál.

Kapcsolódó szó: mértani közép