Lexiq

Számszomszéd

Egy szám egyes számszomszédjai a számegyenesen a mellette lévő két másik egész szám (azaz a szomszédos számok). A közvetlen szomszédok mellett beszélünk tízes számszomszédokról is, ami a tőle jobbra és balra lévő legközelebbi kerek tízeseket jelenti, illetve százas számszomszédokról, ami a tőle jobbra és balra lévő legközelebbi kerek százasokat jelenti. Ennek megfelelően léteznek ezres, tízezres stb. számszomszédok is.

Például

A kerek számok számszomszédjai ugyanígy a tőlük jobbra és balra lévő számok, tehát hiába kerek egy szám, ettől a számszomszédja még nem önmaga lesz. Például a 40 tízes számszomszédjai a 30 és az 50 (nem pedig a 40).

Publikálva: 2022. szeptember 26.