Lexiq

Sokszög

A geometriában a sokszög (vagy poligon) olyan síkidom, amit csak egyenes szakaszok határolnak.

A sokszögeket az őket határoló szakaszoknak (más néven a sokszög oldalainak) a száma alapján nevezzük el. Például sokszög a háromszög, a négyszög és a hatszög. Néha úgy hivatkozunk egy sokszögre, hogy az oldalak száma nem szerepel a nevében, ilyen például, ha valamire a rombusz vagy a deltoid szót használjuk, amik a négyszögek speciális fajtái.

Két oldal találkozását csúcsnak nevezzük. A csúcsoknál található, a síkidomon belül lévő szöget belső szögnek, a kívül lévőt külső szögnek hívjuk. A sokszögeknél az oldalak, a csúcsok és a szögek száma megegyezik.

Ha egy sokszög minden oldala és minden belső szöge egyenlő, akkor szabályos sokszögnek hívjuk.

A sokszög kerülete (ezt K betűvel jelöljük) az őt határoló oldalainak együttes hosszúsága. Szabályos sokszög esetén ez egy oldal hossza szorozva az oldalak számával.

A sokszög területét (ezt T betűvel jelöljük) sokszögenként különböző módon lehet kiszámolni. Például egy paralelogramma területe egy oldalának hossza szorozva a hozzá tartozó magassággal. Szabályos sokszögek esetén a terület kiszámítható úgy, hogy egybevágó háromszögekre daraboljuk, azoknak kiszámoljuk a területét, és azt megszorozzuk a háromszögek számával.

A sokszög idegen szóval poligon, ami a görög poli- (=sok) előtagból és a gonia (=szög) szóból ered. A hétköznapi szóhasználatban néha csak a négyszögnél több oldalú sokszögeket nevezik sokszögnek.

Bővebben: Sokszög (Wikipédia)

Publikálva: 2022. szeptember 21.