Lexiq

Soft skill

Szó szerint fordítva "puha készségek", azaz olyan nem szakmai jellegű, személyes és szociális készségek, amik a szakmai tudáson túl meghatározzák egy ember beilleszkedését, motiválhatóságát, kezelhetőségét és kreativitását egy munkahelyen.

Íme egy lista arról, hogy mik tartoznak a soft skillek közé:

  1. csapatmunkában való együttműködés képessége
  2. kommunikációs készség (pl. hatékony és lényegre törő beszéd, jó előadói fellépés, nonverbális jelzések értelmezése stb.)
  3. jó szervezőkészség
  4. rugalmasság (pl. nyitottság az újdonságokra, alkalmazkodás a gyorsan változó körülményekhez, fejlődési hajlandóság)
  5. mozgósíthatóság (pl. új munkakör elfogadása, áthelyezés esetén utazás vállalása, túlórázás stb.)
  6. jó teherbírás, kitartás, a munka szeretete
  7. érzelmi intelligencia (pl. önismeret, figyelem, pozitív hozzáállás stb.)
  8. kellő mértékű asszertivitás (munkakörtől függően az engedelmesség és az akaratosság között)
  9. kreativitás (egyedi nézőpontok, új ötletek)
  10. logikus gondolkodás képessége

Ezeket a készségeket a munkaadók általában személyes kérdésekkel és az állásinterjún tanúsított viselkedés megfigyelésével térképezik fel.

A soft skill ellentéte a hard skill, azaz a szakmai és technikai tudás.

Bővebben: