Lexiq

Segédige

A segédige egy szófaj, amibe azok a szavak tartoznak, amik egy másik szónak segítenek kifejezni a cselekmény idejét, módját vagy más körülményét (például utalhatnak a cselekvő számára, személyére, illetve a tárgy határozottságára vagy általánosságára stb.).

Ilyen segédige a fog, van, volt, lesz, szokott, talál, tetszik, illetve ezek ragozott alakjai (pl. volna, lett, legyél, lehet, szoktam, tessék stb.). A magyar nyelvben azonban elég bizonytalan, hogy mi tekinthető segédigének, és a fentieken túl egyes nyelvészek ide sorolják a marad és a múlik szót (pl. szép marad, ősszel múlik tízéves), valamint azokat az igéket is, amik arra utalnak, hogy milyen az alany és a cselekmény viszonya (pl. szeretne jönni, akar sportolni, el kell mondanom, nem lehet látni).

A szófajok osztályozása szerint a segédigék a viszonyszók kategóriájába tartoznak.

Bővebben: A segédigék kérdéséhez (Magyar Nyelvőr)

Publikálva: 2020. november 12.