Lexiq

SASP

A SASP az angol senescence-associated secretory phenotype rövidítése, ami magyarul a szeneszcenciával összefüggő szekretoros fenotípus, közérthetőbben a sejtek öregedéssel összefüggő váladékképző állapota.

Amikor egy sejt elöregszik vagy megsérül, megváltoztatja a működését, és olyan molekulákat bocsát ki magából, amelyekkel más sejteknek üzen arról, hogy bajban van. A SASP név utalhat magára a megváltozott működésmódra, illetve a kibocsátott molekulák együttesére egyaránt. Ez utóbbit szokták senescence-messaging secretome (SMS), magyarul szeneszcenciát jelző szekrétum (azaz "öregedést jelző váladék") névvel is jelölni.

Ez a folyamat egy hosszan tartó és rendkívül változatos módon lefutó program, ami abból áll, hogy a sejt megnövekszik, sajátos alakot vesz fel, és gyulladáskeltő és egyéb vegyületeket (pl. citokineket, immunmodulátorokat, növekedési faktorokat, proteázokat stb.) bocsát ki a közvetlen környezetébe. Ez károsan befolyásolja a sejtet körülvevő más sejtek működését. A SASP nevű "vegyi koktél" pontos összetétele a sejt típusától (pl. hámszövet vagy kötőszövet sejtjei) és az elöregedést kiváltó tényezőktől (pl. röntgen sugárzás, gyógyszer) is függ.

Az életkor előrehaladtával egyre több sejt kerül ebbe az állapotba. Az általuk keltett gyulladások a testben elterjedve nagyban hozzájárulnak az idős szervezetre jellemző, fertőzésektől független, rendszerszintű, krónikus gyulladásos állapothoz. Ezen felül a SASP elősegíti az egyes szervek működési zavarait, az állóképesség elvesztését, illetve olyan betegségek kialakulását, mint a rák. Összességében elmondható, hogy egy öregedő sejt legfőbb veszélye a SASP folyamatában rejlik.

Egyetlen öregedő sejt olyan, mint egy rohadó paradicsom egy teli dobozban. A rohadó paradicsom olyan gázokat bocsát ki magából, amelyek a körülötte lévő paradicsomokat is megrohasztják. Ehhez hasonlóan az öregedő sejt is olyan anyagokkal árasztja el a környezetét, amelyek károsítják a körülötte lévő sejteket. És ahogyan egy doboz paradicsom értékét a benne lévő összes paradicsom adja meg, úgy a szervezet egészségét is a sejtek összességének jólléte határozza meg.

Publikálva: 2022. szeptember 17.