Lexiq

Rövid szótag

Rövid egy szótag akkor, ha a benne lévő magánhangzó rövid, és maximum egy rövid mássalhangzó követi (például mag, lap).

A szótagok ilyen szempont szerinti megkülönböztetésre általában időmértékes verselés során van szükség.

A szótag hosszúságának vizsgálatakor a magánhangzó után lévő összes mássalhangzó számít, függetlenül attól, hogy az ugyanabban a szóban, vagy esetleg a következő szó elején található. Például a "nagy létrát kér" szavaknak minden szótagja hosszú. A verssorok végén van, aki a következő sor elején lévő mássalhangzókat is vizsgálja, más viszont azt már nem veszi figyelembe a szótag hosszúságának megállapítása során.

A rövid szótagot a magánhangzója alá írt U jellel jelöljük.

Ellentéte a hosszú szótag.

Publikálva: 2021. november 21.