Lexiq

Rókalelkű

Aki rókalelkű, az ravasz és rosszindulatú egyszerre, azaz olyan személy, aki fondorlatos úton, másokat megtévesztve babrál ki a többiekkel, a saját érdeke szerint.

A kifejezés rokon értelmű szavai például az agyafúrt, furfangos, körmönfont, rafinált.

A szót manapság már nemigen használják, ám híres felbukkanása Arany János Toldi című elbeszélő költeményének 9. versszaka 1846‑ból, régiesen, rövid ü‑vel írva:

"Hé, paraszt! melyik út megyen itt Budára?"
Kérdi Laczfi hetykén, csak amúgy félvállra;
De Toldinak a szó szívébe nyilallik,
És olyat döbben rá, hogy kivűl is hallik.
"Hm, paraszt én!" emígy füstölög magában,
"Hát ki volna úr más széles e határban?
Toldi György talán, a rókalelkü bátya,
Ki Lajos királynál fenn a tányért váltja?

Publikálva: 2020. szeptember 8.