Lexiq

Reziliencia

A reziliencia a pszichológiai értelemben vett rugalmas ellenálló képesség, azaz a meglepetésekkel, változásokkal és váratlan akadályokkal való megbirkózás készsége.

Keljfeljancsi mozgásaAhogyan van fizikai teherbíró képesség, úgy van lelki teherbíró képesség is, amivel alkalmazkodni tudunk a nehéz élethelyzetekhez. Ha valaki reziliens, akkor egy krízis, például egy baleset vagy súlyos betegség vagy anyag csőd után képes felállni, túllépni a történteken, felépülni a körülmények hatásából és visszanyerni lelki egyensúlyát. Ezt úgy lehet elképzelni, ahogyan a keljfeljancsi mozog: a reziliens ember a váratlan és nagy erejű kilengés után gyorsan visszatér az eredeti, nyugalmi állapotába. A rezilienciát az önismeret és a személyes megküzdési módok fejlesztésével lehet erősíteni.

A reziliencia fogalma a fizikából ered, ahol a különböző fémek képlékeny ellenálló képességét jellemezték vele, ami a tárgy épségét megóvta az erős ütésekkel szemben. A szót az egyes anyagok és az ember alkalmazkodóképességén túl olyan rendszerek alkalmazkodó képességének leírására is használják, mint például egy szervezet vagy egy ökoszisztéma.

A reziliencia kifejezés a latin re (=hátra) és salre (=ugrani) szavak összefonódásából származik, utalva a hátrahőkölésre, az előre-hátra feszülésre, de nem eltörésre.

Bővebben: Reziliencia és megküzdés (Mindset Pszichológia)

Publikálva: 2020. május 21.