Lexiq

Reguláris kifejezés

Az informatikában a reguláris kifejezés (angolul regular expression, rövidítve regex vagy regexp) egy szövegek mintázatait leíró kód, amit szövegekben való keresésre, illetve annak formai ellenőrzésére, módosítására használnak.

A reguláris kifejezéseket támogató szövegszerkesztőkben például gyorsan lehet összetett módosításokat végezni a szövegben, mondjuk kitörölni minden zárójelben lévő mondatrészt, nagy kezdőbetűssé alakítani minden mondat első szavát vagy kattinthatóvá tenni minden linket egy HTML dokumentumban.

A reguláris kifejezéseket gyakran használják programozás során például arra, hogy a felhasználó által beírt adatokról eldöntsék, megfelelő formátumú‑e, azaz például egy szabályos e‑mail címet vagy telefonszámot adott‑e meg egy űrlapon. Reguláris kifejezésekkel egyetlen sorban megoldhatóak olyan feladatok, amiket nélkülük csak egy hosszabb program segítségével lehetne elvégezni.

Ha például szeretnél egy olyan programot írni, ami egy kapott adatról eldönti, hogy az egy páros szám vagy nem, akkor ehhez használhatod a következő reguláris kifejezést is:

^d*[02468]$

A kifejezés egyes részeinek jelentése:

Röviden összefoglalva tehát: a kapott adat elején nulla vagy több tetszőleges számjegy állhat, amit egy páros szám követ. Ha ez illik valamilyen vizsgált adatra, akkor az egy páros szám.

A 144 például illeszkedik erre a reguláris kifejezésre, mert rögtön számmal kezdődik, két darab van belőle, majd egy páros számjegy van a végén, a 33 viszont nem, mert bár számmal kezdődik, de az utolsó számjegye (3) nincs a szögleges zárójelek közt felsorolva. A 4r56 pedig szintén nem illeszkedik rá, mert az "r" nem számjegy.

Részletek: Segítség a RegEx használatához (Free Speech Area)

Publikálva: 2020. december 5.