Lexiq

Reaktív

Külső ingerre adott válaszadás, azaz a külső körülmények hatására történő automatikus, reflexszerű cselekvés.

Ha valaki reaktívan tesz valamit, az valamire válaszképpen cselekszik, azaz a viselkedését nem a saját belső motivációja határozza meg, hanem a külvilág irányítja.

Orvosi értelemben valamilyen külső hatás következtében kialakuló jelenséget jelent. A reaktív depresszió például az, amikor a rossz kedélyállapotot valamilyen külső körülmény okozza (pl. szerelmi csalódás), ugyanakkor a szomorú körülmények enyhülése (pl. megbocsátás vagy másvalakivel való megismerkedés) egyúttal javítja is az illető hangulatát.

A fizikában a fizikai reakció elvén működő rendszereket értjük alatta. A reaktív hajtású (más néven sugárhajtású) repülőgép például a visszaható erőt használja fel az előrehaladáshoz.

A reaktív kifejezés a latin re (=vissza) előtag és agere (=cselekszik) szó összevonásából származik, utalva arra, hogy egy reaktív esemény valami korábbi történésre adott válaszcselekedet.

A reaktív szó ellentéte a proaktív, ami az előrelátó, belső indíttatásból történő cselekvést jelenti.