Lexiq

Racionális számok

Racionális számoknak a két egész szám hányadosaként felírható számokat nevezzük.

A jele a Q, ami a hányados jelentésű olasz quoziente szóból ered.

A racionális számok felírhatóak tört alakban (a/b formában, ahol b nem nulla), illetve véges vagy végtelen szakaszos tizedes törtként is.

A racionális számok halmazában az összeadás, kivonás, szorzás és osztás is korlátozás nélkül elvégezhető, az eredmény mindig egy másik racionális szám lesz. Végtelen sok racionális szám létezik.

Racionális szám például 40, a -3/4, vagy az 1/2, ami felírható 0,5 alakban is.

Ellentéte az irracionális számok halmaza.

Publikálva: 2020. szeptember 22.
Módosítva: 2021. október 22.