Lexiq

Racionális számok

Racionális számoknak a két egész szám hányadosaként felírható számokat nevezzük.

A jele a Q, ami a hányados jelentésű olasz quoziente szóból ered.

A racionális számok felírhatóak tört alakban (a/b formában, ahol b nem nulla), illetve véges vagy végtelen szakaszos tizedes törtként is.

A racionális számok halmazában az összeadás, kivonás, szorzás és osztás is elvégezhető korlátozás nélkül elvégezhető, az eredmény mindig egy másik racionális szám lesz. Végtelen sok racionális szám létezik.

Racionális szám például 40, a -3/4, vagy az 1/2, ami felírható 0,5 alakban is.

Ellentéte az irracionális számok halmaza.

Publikálva: 2020. szeptember 22.
Módosítva: 2021. október 22.