Lexiq

Prózavers

A prózavers prózai formában írt, verssorokra nem tördelt, kötetlen költői mű, a versekre jellemző ritmussal, esetleg rímekkel, költői eszközök használatával.

Egyfajta átmenetet képez a vers és a próza között.

Részlet Borsodi L. László Vissza című prózaverséből:

Hosszú haja lobog, tavasszal bujkáló nap az arca, de szemei már őszikék, ruháját fény szaggatja, árnyék. Nincsenek vele a fák, hát siet, rohan, mezők hullámzásában tévelyeg.

Publikálva: 2020. július 5.