Lexiq

Proli

A proli kifejezés az (általában fizikai) bérmunkából élőket jelentő proletár szó lekicsinylő formája. A hétköznapok során napjainkban a proli kifejezést leggyakrabban közönséges, műveletlen, igénytelen, szegény értelemben használják a társadalmilag alacsony státuszú személyekre.

A kifejezés a latin prolatarius (= vagyontalan polgár) szóból származik.