Lexiq

Privilégium

A privilégium jelentése kiváltság, előjog, kizárólagos jog. Régebben szabadalom értelemben is használták.

Például ha egy tanár azt mondja, hogy a dolgozat időpontjának eldöntése az ő privilégiuma, az azt jelenti, hogy kizárólag ő dönt arról, hogy mikor legyen a dolgozat megírva, más nem szólhat bele. Ha valakire azt mondják, hogy a munkahelyén privilegizált pozíciója van, az azt jelenti, hogy a többi alkalmazotthoz képest sajátos kiváltságai, előjogai vannak. Az, hogy a halál előtt senkinek nincs priviliégiuma, azt jelenti, hogy mindenki meg fog halni, függetlenül attól, hogy mennyi pénze, hatalma stb. van.

A kifejezés a latin privus (=egyedi) és legis (=törvénye) szavakból ered.

Publikálva: 2022. augusztus 4.