Lexiq

Prevenció

A prevenció jelentése megelőzés.

Az orvostudományban például a primer prevenció elsődleges megelőzést jelent, és az egészség általános védelmét értik alatta, míg a szekunder prevenció másodlagos megelőzés, és a betegségek korai felismerését és kezelését jelenti. Létezik egy tercier (harmadlagos) prevenció is, ami a szövődmények, tartós károsodások kialakulásának megelőzését jelenti.

A bűnmegelőzés területén a generális prevenció alatt azt értik, hogy egy büntetés általánosan, a társadalom egészére fejti ki a hatását azzal, hogy a büntetéstől való félelem visszatartja az embereket a bűnelkövetésben, míg a speciális prevenció azt jelenti, hogy a bűnöst tartják vissza az újabb bűnelkövetéstől (például elzárással).

A szó az azonos jelentésű latin praeventio kifejezésből ered.

Publikálva: 2021. február 3.