Lexiq

Posztgraduális

A főiskolai vagy egyetemi diploma megszerzése utáni továbbképzés.

Ennek két formája van:

  1. Szakirányú továbbképzés (a köznyelvben szakképzés): a diplomára épülő oklevelet adó, 2‑6 félévből álló képzési forma, ami nem emeli a végzettségi szintet, hanem a felsőfokú ismeretek valamilyen ágazatára tovább specializál, és ahhoz ad egy elmélyültebb képesítést. Például egy állatorvosi diplomával jelentkezni lehet az egzotikus állatok gyógyászatáról szóló szakképzésre.
  2. Doktori / mesterképzés: a diplománál is értékesebb fokozat megszerzésére irányuló képzési forma, ami két területen megszerezhető: (1) a tudományok területén a doktori képzés legalább 6 félévből áll, aminek a végén a diák PhD fokozatot szerez, (2) a művészetek területén a mesterképzés legalább 4 félévből áll, aminek a végén a művész DLA fokozatot szerez.

A posztgraduális szót a mindennapi élőbeszédben gyakran "posztgrad"‑nak rövidítik. A kifejezés a latin post‑ (=után) előtag és az angol graduate (=diplomás) szó összevonásával keletkezett, utalva arra, hogy ezek az oktatási formák a diploma után következnek. Szó szerint értelmezve tehát egy másoddiploma (azaz az első diplomához nem kapcsolódó szakterületen szerzett diploma) is posztgraduális tanulmánynak számít, hivatalosan azonban csak a fenti két továbbképzést nevezzük posztgraduális kurzusnak.

Bővebben: Szakirányú továbbképzések (Felvi.hu)

Publikálva: 2020. június 5.