Lexiq

Polihisztor

A polihisztor eredetileg olyan tudós, aki több különböző tudományterületen is maradandót alkotott, de tágabb értelemben a széles körű tudással rendelkező embereket is így nevezik.

A valódi polihisztorok főleg az ókorban és a 14‑16. században éltek, mivel ezekben az időkben kapott szárnyra a természettudományok iránti érdeklődés. Noha napjainkban is akadnak sokoldalú és széles látókörű tudósok, a 20. század óta az igazi polihisztorok elvesztek, mert a tudományok általános törvényei - részint épp a polihisztoroknak köszönhetően - már ismertté váltak, és manapság egyre szűkebb és specializáltabb tudásra van szükség az új tudományos eredmények megszületéséhez.

Leonardo da Vinci arcképeIlyen volt például Arisztotelész ókori görög tudós és filozófus, aki a különböző természettudományok mellett a logika, a metafizika és az etika területén is jeleskedett, de a leghíresebb talán Leonardo da Vinci középkori olasz matematikus, anatómus, feltaláló, építész, továbbá szobrász, zeneszerző, költő és író egy személyben. Az utolsó magyar polihisztornak Kós Károlyt tekintik, aki kiváló építész, grafikus, író, tanár és politikus volt egyszerre.

A polihisztor kifejezés a görög polyhistōr (=nagytudású) szó magyar átirata, ami a poly- (= több, sok) előtag és a histōr (= tanult, szakértő) szó összefonódásából ered.