Lexiq

Poliglosszia

A poliglosszia az, amikor egy ország népe vagy egy szűkebb közösség legalább három különböző nyelvváltozatot használ eltérő helyzetekben.

Ez a gyakorlatban általában úgy működik, hogy az egyik a hivatalos nyelv, amit az iskolában tanítanak, illetve a nyilvános helyeken, a médiában használnak. Ezzel párhuzamosan az emberek a hétköznapok során egymás között azt használják, amit gyerekkorukban, otthon, a szüleiktől tanultak. Ezeken túl pedig létezik egy harmadik szaknyelv, amit széles körben ugyan, de csak meghatározott szituációban használnak.

Például Tunéziában a hivatalos nyelv a standard arab, az emberek egymás között az arabnak az egyik beszélt változatát használják, viszont a kereskedelemben franciául beszélnek.

A poliglosszia név a görög poli (=sok) és glossa (=nyelv) szavak összevonásából származik, utalva arra a belső nyelvi megosztottságra, amikor több, egymástól különböző társadalmi funkciót betöltő nyelvváltozat él egymás mellett.

a nyelvek és nyelvváltozatok használatának megnevezései egy táblázatbanA poliglosszia nem összetévesztendő a több különböző hivatalos nyelvet jelző multilingvizmussal vagy az egyéni többnyelvűséget jelentő plurilingvizmussal. Két nyelvváltozat egy társadalmi csoporton belüli használata a diglosszia.

Publikálva: 2021. március 10.