Lexiq

Permutálható prím

A permutálható prím olyan prímszám, aminek tízes számrendszerben bármilyen sorrendben írod fel a számjegyeit, prímszámot kapsz, vagy másképpen fogalmazva a számjegyeinek tetszőleges permutációja prímszámot ad.

A 199 például permutálható prím, mivel a 919 és a 991 is prímszám.

Az első néhány permutálható prím: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 31, 37, 71, 73, 79, 97, 113, 131, 199, 311, 337, 373, 733, 919, 991, 1111111111111111111, 11111111111111111111111.

Sejtés, hogy minden ennél nagyobb permutálható prím csak 1‑es számjegyekből áll (azaz repunit prím).

Publikálva: 2020. október 6.