Lexiq

Perfektuál

A perfektuál szó jelentése végrehajt, teljesít, elvégez valamit.

Általában a jogi szövegekben használják, például ha egy szerződés nem perfektuálódik, az annyit tesz, hogy a szerződés nem lesz megkötve, érvénytelennek lesz minősítve.

A kifejezés a latin perfectus (= tökéletes, teljes) szóból származik.

Publikálva: 2021. november 29.