Lexiq

Perfekt

1.

A perfekt szó jelentése kifogástalan, tökéletes, hibátlan.

Ha például valaki perfekt beszél angolul, az azt jelenti, hogy tökéletesen, anyanyelvi szinten beszéli a nyelvet.

A kifejezés az azonos jelentésű latin perfectus szóból származik.

2.

A német nyelvben a Perfekt a befejezett jelen igeidő, ami azt fejezi ki, hogy egy cselekvés vagy történés már befejeződött, de hatással van a jelenre.

A Perfekt igeidő a haben vagy a sein segédigéből és az ige Partizip Perfekt alakjából áll. Például "Ich habe den Film gesehen." vagy "Sie ist in die Schule gekommen.".