Lexiq

Per pillanat

A per pillanat jelentése most, jelenleg, ebben a pillanatban, egyelőre.

A hétköznapi szóhasználatban rövidítve, per pill formában, sőt néha egybeírva, perpill-ként is használják, olykor együttesen az azonos jelentésű most szóval (pl. "Most perpill semmi kedvem kimozdulni.")

A szókapcsolat a latin per (= valamennyi idő lefolyása alatt) és a magyar pillanat szó egymás mellé helyezése, amit helyesebben, stílusosabban fejez ki a tisztán magyar pillanatnyilag kifejezés.