Lexiq

Pentameter

A pentameter olyan hat verslábból álló verssor, aminek az első két verslába általában daktilus (‑ U U), de helyettesíthető spondeussal (‑ ‑), a harmadik egy hosszú szótagból (‑) és egy azt kiegészítő szünetből áll (csonka spondeus), ezt pedig két daktilus (‑ U U), majd ismét egy hosszú szótag (‑) követi szünettel.

A klasszikus pentameterben az első két verslábból csak az egyik volt spondeussal helyettesíthető.

A pentametert önállóan általában nem használják, egy hexametert szokott követni, így disztichont alkotva.

Példa pentameterre Kölcsey Ferenc Huszt című művéből:

Csend vala felleg alól szállt fel az éjjeli hold.
  ‑    U U /‑  U  U/‑  / ‑     U  U /‑  U U /‑   

A kifejezés a görög penta (=öt) és metron (=mérték) szavakból ered, ami arra utal, hogy a pentametert 4 egész, és két fél (hosszú szótagból és szünetből álló) versláb alkotja, ami így összeadva összesen ötöt tesz ki.

Publikálva: 2021. november 21.