Lexiq

Pejoratív

Pejoratívnak nevezünk egy kifejezést, ha az sértő szándékú, lekicsinylő, becsmérlő, megvető, rosszalló, elítélő értelmű vagy hangulatú.

Egy pejoratív szó általában nem durva vagy trágár, inkább a sértő, megvető szándék jellemzi.

Pejoratív szavak például a bagázs, a demagóg és a lepaktál.

Egy szónak lehet egyszerre pejoratív és semleges értelme is. Ha például valakit műveletlennek tartasz, és ezért analfabétának nevezed, akkor pejoratív értelemben használod az analfabéta szót, ha viszont ugyanezt egy írni‑olvasni nem tudó személyre mondod, az egy tárgyilagos, semleges állítás. Hasonlóan többféleképp használható még például az infantilis, a hókuszpókusz vagy a lavíroz szó.

A kifejezés a latin peior (=rosszabb) szóból ered.

Publikálva: 2021. március 2.