Lexiq

Paralel

Vasúti sínekJelentése párhuzamos. A vasúti sínpár például egymással paralel helyezkednek el.

A szót régiesen (illetve angolul) parallel formában is írjuk.