Lexiq

Paradigmaváltás

Amikor egy paradigma idejétmúlttá válik, mert egy új felfedezés megdönti a korábban biztosnak vett nézeteket, az azzal jár, hogy az adott tudományterület teljesen új alapokra kerül, lényegi nézetei és vizsgálódási módszerei gyökeresen megváltoznak. Az elavulttá vált nézetrendszer leváltása és helyette egy új tudományos világkép megalakulása a paradigmaváltás.

A Naprendszer napközpontú ábrázolásaPéldául régen úgy gondolták, hogy a Föld áll a Világegyetem középpontjában, és minden más égitest körülötte kering. Az égitestek mozgásának pontos megfigyelése ezt a nézetet egyre jobban kikezdte, és egyre több helyreigazítással kellett kiegészíteni ahhoz, hogy az előrejelzései helytállóak legyenek. Végül jött a paradigmaváltás, és egy jóval egyszerűbb (nem toldozott-foltozott) modell váltotta fel a régit, nevezetesen az, hogy a bolygók a Nap körül keringenek.

Paradigmaváltás tehát olyankor történik, amikor egy meghaladott nézetrendszer alapjai meginognak, mert az újabb kutatási eredmények fényében már tarthatatlanok.

A paradigmaváltás fogalma mögött az az újszerű elgondolás áll, hogy a tudomány nem lineárisan, nem folyamatos módon fejlődik, hanem az új kísérleti eredményeket eleinte az aktuális paradigmán belül próbálják meg értelmezni, és ahogy egyre több toldozgatásra-foltozgatásra van szükség, egy idő után egy teljesen új felfogás jelenik meg, ami már az újonnan megismert tényeket is elegánsan képes megmagyarázni. Ekkor történik meg a paradigmaváltás, ami új fényben világítja meg az addigi tudásunkat, és jobb, hatékonyabb vizsgálódást tesz lehetővé a továbbiakban.