Lexiq

Paradigma

A korszellem által meghatározott nézetrendszer, ami meghatározza világképünket, azaz a világról és önmagunkról alkotott elképzeléseinket.

A paradigma szó leginkább a természettudományok területén használatos, ahol olyan általánosan elfogadott tudományos ismereteket jelent, amelyek meghatározzák a tudományos gondolkodást és kijelölik a kutatások elméleti kereteit. Ide tartoznak az adott tudományterület alapvető nézetei, – fogalmai, szakkifejezései, vizsgálódási módszerei és eszközei. A tudományos paradigma tehát az éppen elfogadott alapelvek összessége.

Noha egy-egy paradigma viszonylag bebetonozott elméleti‑módszertani nézetrendszer, olykor mégis előfordul, hogy az egész korábbi gondolkodási modell idejétmúlttá válik. Ilyenkor paradigmaváltás történik, azaz a korábbi nézetrendszer teljesen új alapokra kerül.

A kifejezés a görög para‑ (= valami mellett, valamin túl) előtag és a deiknümi (=megmutat) szó összefonódásából származó paradeigma (= minta, példa) szó átvétele, utalva arra, hogy a paradigma modellt nyújt a gondolkodáshoz.