Lexiq

Orvosi eskü

Az orvosi eskü a hippokratészi eskü mintájára írt fogadalom, amit minden orvostanhallgató letesz diplomájának átvételekor, hogy megkezdhesse orvosi hivatását.

Magyarországon nincs egységes esküszöveg, a négy orvosi egyetemünk háromféle különböző szöveget mondat el a végzősökkel. Ami azonban mind a négyben benne van, azok a következő alapelvek:

  1. az orvosi hivatáshoz méltó magatartás
  2. az orvosi titoktartás
  3. az ismeretek folyamatos gyarapítása
  4. betegek közötti megkülönböztetés tilalma
  5. az egyetem hírnevének öregbítése

A Magyar Orvosi Kamara által javasolt eskü szövege így szól:

Én, [...] esküszöm, hogy orvosi hivatásomhoz mindenkor méltó magatartást tanúsítok. Legfőbb törvénynek tekintem a betegek testi és lelki gyógyítását, a betegségek megelőzését. Az emberi életet minden megkülönböztetés nélkül tisztelem. Orvosi tevékenységem soha nem irányul emberi élet kioltására. A betegek emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartom, bizalmukkal nem élek vissza és titkaikat haláluk után is megőrzöm. Tanítóimnak megadom az illő tiszteletet, orvos társaimat megbecsülöm. A betegek érdekében ismereteimet, tudásomat folyamatosan gyarapítom. Minden erőmmel arra törekszem, hogy megőrizzem az orvosi hivatás tisztaságát és tekintélyét. A [...] Egyetem hírnevét öregbítem és megbecsülését előmozdítom.

A Szegedi Tudományegyetem ünnepélyes eskütétele 2016‑ban így zajlott:

Publikálva: 2020. augusztus 23.