Lexiq

Óbester

Az óbester az ezredes katonai rendfokozat régies elnevezése.

A kifejezés az azonos jelentésű német Oberst régebbi, Oberster változatának átvétele, ami az ober (=magasabb) szóból származik.