Lexiq

Nullszög

A matematikában a nullszög (vagy nullaszög) 0°‑os szöget jelent.

szögek fajtáiNullszög esetén a szög két szára egybeesik. Ez azt jelenti, hogy ha egy pontból két félegyenest húzol ugyanabba az irányba, akkor a köztük lévő szög nullszög lesz, mivel semennyivel nem kell elforgatni az egyik félegyenest, hogy a másikkal fedésbe kerüljön.

A nullszöget úgy különböztetjük meg a teljesszögtől, hogy az utóbbinál a szárak közé egy kis körívet rajzolunk.

Publikálva: 2020. október 10.